Localización

Localización

.

Onde se encontra a Escola Galega de Saúde para Cidadáns

Edificio administrativo SERGAS

San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela
Dirección web: 
http://escolasaude.sergas.es 
Correo electrónico: 
escola.saude@sergas.es​

 ​